islamhouse.com

Uslovi korištenja


 

Uslovi korištenja

Molimo da pročitate sljedeće uslove i pravila korištenja pažljivo, jer ulaz na ovu stranicu ili bilo koji njen dio smatraće se vašim prihvatanjem uslova i pravila koja su spomenuta u sljedećem tekstu. Uz napomenu da sljedeći uslovi idu uz osnove lijepe namjere koji je poznat među korisnicima interneta.

 

Riječ (Stranica 'Kuća islama') ili samo Stranica je ovdje korišteni izraz a označava se sa Islamhouse.com i sve ono što obuhvata ovo ime, a posjeduje ga i upravlja njime Pomoćni ured za dawu pri Rebwi – Rijad – Saudijska Arabija, a njegova adresa je:

 

P.O.Box: 29465

Rijad 11457

Saudijska Arabija

 

 1. Ova stranica je u biti način i sredstvo koje pruža opću spoznaju i znanje za sviju.
 2. Žudi se ka preciznosti podataka koji se nalaze na stranici uz to da budu novijeg datuma, ali to ne možemo da garantujemo zbog nekoliko razloga jer kašnjenje može biti uzrokovano kao produkt potrebnih update-ova uz dodatak predpostavljene promjene podataka od trećih lica.
 3. Podaci i itemi na stranici će uvijek biti precizni i novijeg datuma shodno mogućnostima, a stranica stalno žudi ka boljem i popravljanju prijašnjih greški ako postoje.
 4. Uz sav uloženi trud radi garantiranja ispravnosti svih itema objavljenih na stranici, ipak ne možemo garantirati da objavljene stvari ne mogu biti nepotpune ili prazne od greški.
 5. Stranica Islamhouse.com ulaže krajnje napore radi sigurnosti a ne radi potpune preciznosti objavljenih podataka na njoj.
 6. Stranica ne snosi nikakvu zakonsku odgovornost zbog preciznosti, ispravnosti i sveobuhvatnosti objavljenih podataka na njoj.
 7. Ulazak na ovu stranicu ni u kom slučaju se ne može smatrati da je korisnik dužan nešto nama u bilo kakvom obliku.
 8. Nekada ulazak na ovu stranicu može podpadati pod određenu vrstu zakonskih pravila. Korisnici koji podpadaju pod ovaj zakonski pravilnik i kojima nije dozvoljeno da posjećuju stranicu; Islamhouse.com ne snosi bilo kakvu odgovornost vezanu za ulazak na stranicu nezakonskim putem koji se suprostavlja pomenutom zakonskom pravilniku koji kadkad može da stupi na snagu.
 9. Pomenute ideje i riječi na stranici ne moraju biti mišljenja vlasnika i administracije stranice, a bilo koji zaključci koje prihvati korisnik shodno pomenutim podatcima na stranici su njegova lična odgovornost a stranica se ograđuje od toga.
 10. Stranica uzima sebi za pravo promjenu ili editovanje sastojaka i to u bilo koje vrijeme, kao što zadržava pravo sprovođenja bilo kakve promjene na bilo kojem sastojku ili tehničkih opisa na stranici, u bilo koje vrijeme i to bez ikakve najave.
 11. Stranica Islamhouse.com ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju 'probijanja sigurnosti' povezanim sa slanjem osjetljivih podataka putem stranice, ili bilo koje druge stranice povezane za nju, ili zbog sastojaka iste. U slučaju da posjetite bilo koju stranicu povezanu za Islamhouse.com, to radite isključivo iz vaše lične volje i bez prisile. Te stranice nisu naša odgovornost i nismo odgovorni zbog njenih sastojaka ili bilo kakvih linkova. Islamhouse.com linkuje te stranice s ciljem spoznaje samo, tako da Islamhouse.com neće snositi bilo kakvu odgovornost o sastojcim na tim stranicama.
 12. Moguće je da se likuje sa Islamhouse.com uz uslov da dotični link jeste link Islamhouse.com i to jasno i vidljivo i bez uznemiravanja ostalih.
 13. Stranica ne sprovodi politiku spamovanja u cilju proširenja posjeta.
 14. Posjetitelj može naići na razne greške na stranici, zato molimo uz zahvalu da nas obavjestite o njima.
 15. Islamhouse.com ne uzima sebi u obavezu da ispravi grešku koja je predložena i uočena od strane posjetitelja.
 16. Ne garantujemo da će naša stranica raditi bez prestanka ili kvarova, zato ne snosimo nikakvu odgovornost zbog posljedica koje mogu nastati zbog prekida ili kvara.
 17. Uložen je ogroman trud da objavljeni sastojci na stranici budu prazni od virusa. Mi ne garantujemo da su svi objavljeni sastojci prazni od virusa i ne snosimo nikakvu odgovornost za bilo koju štetu ili kvar nastalu zbog lošeg korištenja objavljenih sastojaka kao što ne snosimo odgovornost ako stranica ili bilo koji njen sastojak bude posjedovao virus, stoga savjetujemo skeniranje svakog objavljenog sastojka prije upotrebe radi sigurnosti.
 18. Svi trgovački znakovi i slike korica knjiga su imovina njihovih vlasnika, stoga stranica ili bilo koji treće lice ne daje za pravo niti ovlaštenje korištenja trgovačkog znaka ili prava štampanja i distribucije u bilo kojem obliku bilo kojeg podatka ili objavljenog sastojka koji se nalazi na stranici.
 19. Nekada posjetitelj ili pomoćnik može poslati bilo kakav sastojak i uslov primanja kod nas je da ne bude zaštićen zakonski od nelegalne distribucije, zatim ga objavimo na stranici. Zato stranica ne snosi bilo kakvu odgovornost objavljivanjem poslanog sastojka u slučaju da se kasnije sazna da je dotični sastojak zakonski zaštićen od nelegalne distribucije. Molimo bilo koju stranu da ako ima kakvu primjedbu na bilo koji sastojak da nam se jave.
 20. Nekada neke usluge stranice budu moguće samo za pojedine zemlje mimo drugih, zato morate biti sigurni da dotična usluga mora postojati za vašu zemlju.
 21. Stranica Islamhouse.com ima pravo koristiti bilo koje komentare ili poslane sastojke od strane trećeg lica, koji se tiču stranice i to bez ikakve odgovornosti i u bilo kakav cilj bez plaćanja bilo kakvih namjenskih sredstava pošiljaocu ili bilo kakav njegov pomen.
 22. Stranica Islamhouse.com ((ili bilo koji ogranak, ili zaposlenici, ili saradnici, ili distributeri ili prijatelji) u bilo kojem obliku neće biti odgovorna zbog nastale bilo kakve štete (direktne ili indirektne, vanredne, posebne, uzročne), niti će snositi bilo kakvu zakonsku odgovornost zbog korištenja ili lošeg korištenja ili nemogućnosti korištenja naše stranice ili zbog bilo kakvih greški ili zbog brisanja ili dodavanja ili potpune i djelomične promjene sastojaka stranice, niti snosi odgovornost zbog bilo kakve štete nastale tokom sprovođenja istog.
 23. Ovaj disclaimer ili ne snošenje posljedica se primjenjuje na stranicu Islamhouse.com kao i na svakog ko se pripisuje njoj, kao i na distributere, urednike, vlasnike, zaposlenike kao i treće stranke koje opskrbljuju sastojcima, pa čak i ogranci i strane koje omogućuju ili nude autorska prava.